31-031 Kraków ul. Zwierzyniecka 17 Tel./fax: (012) 421 20 51

Soczewki progresywne

U każdego człowieka, w różnym wieku, pojawia się wada presbiopii. Wada ta polega na stopniowej utracie zdolności oka do akomodacji, czyli zdolności do ostrego widzenia przedmiotów w znajdujących się w różnych odległościach od oka. Wynikiem pogarszającej się akomodacji oka jest najczęściej utrata zdolności do ostrego widzenia przedmiotów znajdujących się w bliskiej odległości.

Dotychczas najczęściej stosowanymi środkami korekcji presbiopii były soczewki dwuogniskowe - mogące występować zarówno w wersji okularowej jak i kontaktowej. Soczewki takie pozwalają widzieć ostro przedmioty będą zarówno daleko jak i blisko od obserwatora, kosztem jednak nieostrego widzenia przedmiotów będących w pośrednich odległościach. Częstą niedogodnością przy korzystaniu z soczewek dwuogniskowych jest także "podwójne" widzenie występujące u osób mających problemy z adaptacją do szkieł dwuogniskowych.

Wszystkie z wymienionych problemów eliminuje technologia szkieł progresywnych, pozwalając widzieć ostro w całym zakresie odległości - bez przerw w obszarze ostrego widzenia. Przy zastosowaniu szkieł progresywnych nie występuje także efekt "dwojenia" obrazu, więc szkła progresywne zalecane są również osobom mającym problemy z adaptacją do soczewek dwuogniskowych.

Soczewki progresywne są soczewkami asferycznymi wykorzystującymi widzenie symultaniczne. Technologia soczewek asferycznych znacznie odróżnia je od standardowych soczewek jedno- lub dwuogniskowych, eliminuje także wady w nich występujące.
Progresywne szkła kontaktowe występują zarówno w wersji okularowej jak i kontaktowej (również jednodniowej).

Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym prawidłowy dobór szkieł progresywnych (a więc także ich skuteczność) jest dokładne poznanie zachowań wzrokowych badanej osoby. Jest to spowodowane tym, że każdy człowiek używa wzroku w nieco inny sposób - np. by zobaczyć przedmioty będą lekko z boku częsci osób wystarcza przesunięcie spojrzenia, podczas gdy inni używają w tym celu zarówno przesunięcia spojrzenia jak i obrotu głowy.

Urządzeniem gwarantującym dokładne badanie jest Varilux Vision Print System - komputer badający zachowania wzrokowe człowieka. Dowiesz się o nim więcej klikając w kolejną zakładkę.